Open Site Navigation

Str. Bucegi nr. 141, Bacău

Luni - Vineri: 9.00-18.00

Sunati-ne

  • Facebook
  • LinkedIn

Microindustrializare 2022 – Finantare 500.000 Lei

Microindustrializare 2022 – Finantare 500.000 Lei

BCG Consult

15 aprilie 2022, 21:00:00

Prin intermediul programului Microindustrializare redenumit Fabricat In Romania, poti obtine Finantarea Nerambursabila de 500.000 Lei

Prin intermediul programului Microindustrializare – Fabricat In Romania 2022, se pot achizitiona:

Echipamente tehnologice, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. In categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate si activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joaca, sali de sport, fitness, drone, x-body si de forta, echipamente, respectiv sisteme specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care se solicita finantare, autoturismele 100% electrice, precum si deducerea a pana la 80% din costurile necesare pentru inventii, inclusiv acoperirea cheltuielilor cu inregistrarea si protejarea inventiilor, pentru cazul in care inventia conduce la modernizarea fluxului tehnologic al activitatii de productie pentru care solicita finantare. Nu sunt asimilate echipamentelor tehnologice mijloacele de transport sau subansamble pentru aceste mijloace de transport, cu exceptia autoturismelor 100% electrice
Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie si spatii de depozitare. Valoarea activului ce urmeaza a fi achizitionat in cadrul programului se va face pe baza unei evaluari a unui expert evaluator ANEVAR, cu exceptia spatiilor mobile de lucru/ productie / depozitare. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aiba destinatie locativa atat la momentul achizitiei cat si pe toata durata de implementare a programului.
Pentru spatii mobile de lucru / productie / depozitare nu este necesar raport ANEVAR.

Mijloace de transport: autoturisme, elevatoare, incarcatoare, remorci si semiremorci, platforme, izoterme si frigorifice, autoutilitare si autovehicule cu destinatie speciala, cu exceptia tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare. Autoturismele 100% electrice vor fi asimilate echipamentelor.Nu se finanteaza vehiculele de transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost, solicitate de intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri. Pentru activitatile eligibile in cadrul programului, autoturismele sunt eligibile in valoare eligibila de maxim 50000 lei, exceptand autoturismele 100% electrice si maxim 1 autoturism / beneficiar.
Achizitionarea de mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale
Salariile, utilitatile (energie electrica, consum apa, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate si cheltuielile aferente chiriilor pentru spatii de lucru, spatii de productie sau spatii pentru prestari servicii si comert;
Pentru aplicantii care isi asuma crearea si mentinerea unui singur loc de munca prin intermediul programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilitati, servicii de contabilitate si chirii) reprezinta o suma forfetara de maxim 5.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate in urma verificarii cererii de finantare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face in baza cererii beneficiarului insotita de documentele care sa ateste angajarea a minim 1 loc de munca;

Pentru aplicantii care isi asuma crearea si mentinerea a minim doua locuri de munca prin intermediul programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilitati, servicii de contabilitate si chirii) reprezinta o suma forfetara de maxim 10.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate in urma verificarii cererii de finantare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face in baza cererii beneficiarului insotita de documentele care sa ateste angajarea a minim 2 locuri de munca;

Pachet digital (voucher de digitalizare) care sa contina minim site de prezentare a activitatii sau magazin on-line, cheltuieli inregistrare domeniu fara hosting, pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis si pe toata perioada de monitorizare, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfasurarii activitatii si semnatura electronica. Optional si suplimentar, pachetul digital poate contine si echipamente IT tehnica de calcul tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta /copiator /multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, telefoane smart, tablete. Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezinta cheltuiala obligatorie in cadrul programului si este in valoare eligibila de maxim 25000 Cheltuiala cu semnatura electronica este eligibila si inainte de semnarea acordului de finantare.
Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si/sau pentru implementarea proiectului, in valoare eligibila de maxim 8000 lei, decontabila in cererea de rambursare; Aceasta activitate poate fi efectuata inainte de semnarea acordului de finantare. Furnizorii de servicii de consultanta eligibili in cadrul Programului pot fi numai organizatii furnizoare de consultanta care au dreptul legal de a desfasura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanta in statut sau sunt intreprinderi care au ca activitate autorizata a fi desfasurata una dintre activitatile incluse in cod CAEN clasa 70. Societatile, asociatii/actionarii societatilor care furnizeaza servicii de consultanta in cadrul programului nu pot avea calitatea de furnizori pentru alte cheltuieli eligibile in cadrul programului.
Doua placute informative obligatorii “Finantat prin programul de Microindustrializare -Fabricat in Romania de catre Guvernul Romaniei” in valoare de maxim 500 de lei care vor fi plasate astfel:
una in interiorul spatiului de la locatia de implementare a proiectului (indoor), in locul cu vizibilitatea cea mai buna pentru vizitatori (receptie, secretariat, loc de asteptare etc);
una in exteriorul spatiului de la locatia de implementare a proiectului (outdoor), in locul cu vizibilitatea cea mai buna pentru clienti, pe langa spatiul unde se desfasoara activitatea (fatada stradala, intrare in cladire etc); Modelul si formatul placutelor informative vor fi afisate pe site-ul ministerului si al AIMMAIPE.
Cheltuieli financiare aferente creditelor/garantiilor obtinute pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate in cadrul programului, pentru solicitantii care utilizeaza credit pentru implementarea proiectului.Decontarea acestor cheltuieli se face numai pe baza de cerere de rambursare pentru valoarea cheltuielilor financiare de dupa momentul semnarii acordului de finantare, pentru perioada de implementare.
Fiecare cheltuiala efectuata trebuie sa fie in legatura cu fluxul activitatilor/subactivitatilor care sunt necesare desfasurarii activitatilor codului CAEN, autorizat la momentul inscrierii, pentru care se solicita finantare, asa cum sunt detaliate activitatile codului CAEN in “Clasificarea activitatilor din economia nationala- CAEN Rev 2”, cu exceptia sumei forfetare. Orice activitate economica neactualizata CAEN Rev 2 va fi respinsa la finantare. Cheltuielile privind avize sau alte taxe (TVA, timbru verde si accize energie electrica), ambalajul, transportul, punerea in functiune, instruirea personalului pentru utilizarea echipamentelor/ utilajelor/ programelor software achizitionate, nu sunt eligibile.

Cereți să fiți contactat

Doriti sa fiti contactat telefonic de unul din consultantii nostri? Va puteti introduce datele in formular si veti fi contactat in cel mai scurt timp. De asemenea, ne puteti trimite si un email.